Loading...

Українська інженерно-педагогічна академія

Українська інженерно-педагогічна академія – сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, який готує фахівців, які можуть працювати в галузі освіти, промисловості та бізнесу. Академія широко відома за межами України, вона є членом Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP).

Історія академії почалася в 1958 році, і з тих пір незмінним залишається високий рівень підготовки фахівців, які на базі інженерних знань і глибокої психолого-педагогічної підготовки отримують інженерну і педагогічну спеціальності.
Матеріально-технічна база: обладнані навчальні корпуси, бібліотека з читальними залами, електронна бібліотека, комп'ютерні класи, доступ до мережі Інтернет та Wi-Fi на всій території, гуртожитки, стадіон, гімнастичні і тренажерні зали, медпункт, культурний центр.

Підготовка студентів ведеться на 4 факультетах в галузях: енергетика, нафтогазова справа, психологія, IT-технології, електроніка та електромеханіка, економіка, менеджмент і адміністрування, побутове обслуговування, товарознавство, харчова і легка промисловість, дизайн, охорона праці, метрологія, стандартизація та сертифікація, машинобудування, транспорт, будівництво, зварювання.

Також в складі УІПА – Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м Бахмут).

Технологічний факультет – це структурний підрозділ Української інженерно-педагогічної академії, до складу якого входить кафедра Технологій і дизайну, до якої відносяться спеціальності:

182 Технології легкої промисловості,
015 Професійна освіта (Дизайн),
015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

Під час навчання особлива увага приділяється спеціальним дисциплінам: конструюванню одягу, технології швейних виробів, матеріалознавству швейних виробів, діджиталізації в галузі, проектуванню швейних підприємств, виробничому навчанню, САПР одягу, технологічному оснащенню галузі, малюнку та основам композиції, а також дисциплінам загально-інженерної підготовки, та дисциплінам психолого-педагогічного циклу. Під час навчання студенти оволодіють сучасними тривимірними комп’ютерними технологіями, навчаться використовувати 3D сканери, 3D принтери, голографічні піраміди.

Наші студенти мають можливість брати участь у міжнародних конкурсах молодих дизайнерів і модельєрів, у різноманітних конкурсах ескізної графіки, створювати колекції одягу і регулярно виступати з показами.

Випускники можуть обіймати такі посади: дизайнер (дизайнер-конструктор), дизайнер – виконавець одягу, художник-костюмер, технолог-наставник, технік-технолог (текстильна та легка промисловість), майстер виробничого навчання, конфекціонер, старший лаборант, завідувач лабораторії, фахівець в галузі технологічної (дизайнерської) освіти тощо.
Оволодівши даними спеціальностями, Ви станете затребуваним фахівцем у галузі легкої промисловості.

Сайт Академії http://www.uipa.edu.ua
Сайт кафедри Технологій і дизайну http://design.uipa.edu.ua