Loading...

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

З 2021 року закладу вищої художньої освіти ˗ Харківській державній академії дизайну і мистетцв 100-років. Академія є членом Європейської ліги мистецьких закладів вищої освіти, має творчі, освітянські та наукові зв'язки із закладами вищої освіти Польщі, Німеччини, Франції, Великої Британії, Нідерландів, Хорватії, Греції, США, Китаю, Литви, Італії, Туреччини, і далі розширює міжнародну співпрацю.
Кафедра «Дизайн тканин та одягу» готує бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Дизайн одягу (взуття)», магістрів за освітньо-професійною програмою «Концептуальний дизайн».
На кафедрі сформувався оригінальний вектор в методиці викладання професійних дисциплін. Навчальний план підготовки бакалаврів дизайнерів одягу складається з дисциплін, які максимально розкривають специфіку дизайн-діяльності:
– пропедевтичні (основи композиції та проектної графіки, формоутворення, кольорознавство),
–професійно орієнтовані (проектування одягу за різною тематикою, проектування взуття та аксесуарів, фешн-ілюстрація, конструювання та технологія швейних виробів, матеріалознавство, техніки оздоблення одягу, макетування одягу, художній розпис, фешн-фотографія, історія костюму і дизайну)
– загальнообов‘язкові академічні на кшталт академічного рисунку, станкового живопису тощо.

Серед проектних задач, що постають в процесі навчання, особлива увага приділяється авторському концептуальному вирішенню проекту, графічній подачі та оригінальності формотворчого рішення. Вміння працювати з формою одягу закладається під час вивчення конструкторсько-технологічного блоку фахових дисциплін, розвивається під час опанування технік макетування одягу та в повному об‘ємі закріплюється під час роботи з курсовими проектами. Колекції одягу, які розробляються в процесі навчання, обов‘язково доповнюються ексклюзивним взуттям та аксесуарами.
В навчальному плані магістра акцент зміщується в бік концептуальних підходів до проектування, роботі з арт-об‘єктами та арт-текстилем, зокрема увага приділяється екологiчним пiдходам, інноваційним технологіям в дизайні одягу та презентації концептуальних проектів.
Успішність обраних векторів в дизайн-освіті знаходить своє відображення в численних перемогах на конкурсах молодих дизайнерів як в межах України, так і на міжнародному рівні.
Серед здобутків наших студентів та випускників можна виокремити перемоги в таких конкурсах як «Печерські каштани» (2017), «Epson digital fashion» (2018, 2019), «Погляд у майбутнє» (2020).
Колекції наших випускників є учасниками показів на Ukrainian Fashion Week, Poland Fashion Week, Accelerator Show, галерейних арт-проектів тощо. Нашi випускники працюють як дизайнерами для брендів (К. Задніпровська для «Mr520», В. Лавриненко та В. Маслій для «Dominiss», А.Скляр для «Seam», А.Гахова для «Edelweiss» (Німеччина), М. Литовченко для «S.Oliver»(Німеччина) так і започатковувати власний бізнес у фешн индустрії (В. Гурдіна «Tobehip», А. Яковенко «Аnna Yakovenko», Н. Ніконова «Nikonova», О. Вакуленко «Olesya Vakulenko», К. Гелла «Hella», Д. Рикун «Ziggi outbrust» і т.д.).
Ділитися знаннями, необхідними для успіху в майбутній професійній діяльності – художньо-проектній, науковій чи педагогічній, є основним прагненням колективу кафедри. З перших днів навчання викладачі кафедри намагаються виховувати студентів у тій особливій атмосфері творчості, яка вже століття панує в стінах академії.